Turkish English German Arabic Rusian France Spanish

Çayırova Plazma Kesim

Doğru akım güç kaynağının basınçlı havayı iyonize ederek plazma haline getirmesi sayesinde iletken malzemelerde kesme işleminin gerçekleştirilmesidir. Kesme işleminin gerçekleşmesi için güç kaynağı sürekli sabit basınçlı hava, uygun tipte torç gereklidir. Plazma kesim işlemi tüm iletken metallere uygulanabilmektedir.